top of page
  • Writer's pictureOlga

Vitality Kitchen. Herbs

How to have fun with herbs in your kitchen and upgrade any familiar dish to an immune superfood


Permaculture without Borders by TPC Virtual Meet Up Series:

Botanicals for health and profit

พฤกษศาสตร์เพื่อสุขภาพและผลกำไร

Part 1: Yoke, Om, Olga

Saturday, September 11, 10:00 (UTC +7) (Event will be recorded)

Duration: 90 minutes (45min presentations (3 talks x 15min) & 45min discussion)

Languages: English and Thai เลื่อนลงมาอ่านภาษาไทย

Online Event Link: Join Zoom Meeting

Meeting ID: 918 347 3368


The COVID-19 crisis has led to a surge in interest in plants and herbs that can boost health. In Thailand there has been huge interest and demand for Faa Talai Jon (Andrographis paniculata) which has been found to reduce COVID-19 symptoms. Another medicinal herb that is booming is medical Cannabis which was legalized in Thailand in 2018.


These developments are of great interest to organic farmers as herbs fit well in organic farming systems being well-adapted as good companion crops and with the market demanding organic production for herbs.


This Meet Up explores the wonderful world of herbs and shares some innovative business possibilities in 3 talks:

-Yoke and Michael Commons have been developing a biodiverse “Wanakaset” forest garden, applying traditional knowledge using herbs and plants to make products for health and daily needs, like mosquito repellent, cough medicine, soaps and shampoos. This has become a viable eco-social enterprise “You Sabai Garden.” They will talk about BOTANICALS FOR SELF-RELIANCE.

-Om Sunisa Jamwiset Deiters, the co-founder of Gaia Ashram will talk about herb extracting for medicine, food and good health, share about essential oil distillation and her family’s dream and effort to create a small business with the concept of "from seed to products" and "from diversity to diversity." She will talk about UNLOCKING THE POWER OF BOTANICALS.

-Olga Vita is a health coach who has been studying and practicing naturopathy in Europe, Asia and North America for the last 20 years. She will talk about CULINARY BOTANICALS. How to have fun with herbs in your kitchen and upgrade any familiar dish to an immune superfood. PDF Resources you can request at vitaolga7@gmail.com Olga’s good friend Sivaporn Bess Lamjitkusol, aka Auntie Bess, a regenerative farmer, will help to communicate the ideas in Thai. Auntie Bess has an organic, permaculture farm, rich in cultivated & wild biodiversity in Chanthaburi.

*It will be hosted by Bronwen Evans who also grows many diverse herbs and plants at her Chanthaburi Faasai Resort and Spa and farm.


FUTURE PLANS:

Permaculture without Borders by TPC “Botanicals for health and profit” Virtual Meet Up Series

If there is sufficient interest we hope to follow up with future events because our group is rich in experience in this area. Anyone interested in holding future presentations – either solo or in a group please let us know by writing to Bronwen bronwenannevans@gmail.com


You can join this permaculture group on various platforms:

1) Email distribution list: Send a BLANK message from the email you want to register to thailand_permaculture_convergence-subscribe@lists.riseup.net

2) Permaculture Without Borders Meet Up: https://www.meetup.com/permaculture-without-borders/

4) FB Page, Thailand Permaculture Convergence: https://web.facebook.com/ThailandPermacultureConvergence


EVENT LINK: Botanicals for health and profit, Part 1

Join Zoom Meeting on September 11, Saturday, 10-00 (UTC +7)

Meeting ID: 918 347 3368


Please share & invite all your friends that might be interested!THAI VERSION

Permaculture ไร้พรมแดน โดย TPC Virtual Meet Up Series:

พฤกษศาสตร์เพื่อสุขภาพและผลกำไร

ตอนที่ 1: แอก โอม โอลก้า

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 10.00 น.

ระยะเวลา: 90 นาที (การนำเสนอ 45 นาที (บรรยาย 3 ครั้ง x 15 นาที) และอภิปราย 45 นาที)

ภาษา: อังกฤษ และ ไทย

ลิงค์กิจกรรมออนไลน์: เข้าร่วม Zoom Meeting

รหัสการประชุม: 918 347 3368

วิกฤตการณ์ COVID-19 ได้นำไปสู่ความสนใจในพืชและสมุนไพรที่สามารถเพิ่มสุขภาพ ในประเทศไทยได้รับความสนใจและความต้องการอย่างมากสำหรับ Faa Talai Jon (ฟ้าทะลายโจร) ซึ่งพบว่าสามารถลดอาการ COVID-19 ได้ สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่กำลังเฟื่องฟูคือ กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองในประเทศไทยในปี 2561 การพัฒนาเหล่านี้เป็นที่สนใจของเกษตรกรอินทรีย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสมุนไพรมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับระบบการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งได้รับการดัดแปลงมาอย่างดีเพื่อเป็นพืชผลที่ดี และตลาดต้องการการผลิตอินทรีย์สำหรับ สมุนไพร.

การสัมมนาผ่านเว็บนี้สำรวจโลกมหัศจรรย์ของสมุนไพรและแบ่งปันความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการพูดคุย 3 ครั้ง:

- Yoke and Michael Commons ได้พัฒนาสวนป่า “วนเกษตร” ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำความรู้ดั้งเดิมโดยใช้สมุนไพรและพืชมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความต้องการในชีวิตประจำวัน เช่น ยากันยุง ยาแก้ไอ สบู่ และแชมพู จนกลายเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเชิงนิเวศ “คุณสบายการ์เด้นท์” พวกเขาจะพูดถึงพฤกษศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง

- Om Sunisa Jamwiset Deiters ผู้ร่วมก่อตั้ง Gaia Ashram จะพูดคุยเกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรเพื่อการแพทย์ อาหารและสุขภาพที่ดี แบ่งปันเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและความฝันของครอบครัวและความพยายามในการสร้างธุรกิจขนาดเล็กด้วยแนวคิด "จากเมล็ดถึง ผลิตภัณฑ์" และ "จากความหลากหลายสู่ความหลากหลาย" เธอจะพูดถึงการปลดล็อคพลังพฤกษศาสตร์

-Olga Vita เป็นโค้ชด้านสุขภาพที่ศึกษาและฝึกฝนเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เธอจะพูดถึง “CULINARY BOTANICALS. วิธีสนุกกับสมุนไพรในครัวของคุณและอัพเกรดอาหารที่คุณคุ้นเคยให้เป็นสุดยอดอาหารที่มีภูมิคุ้มกัน” PDF Resources ที่คุณขอได้ที่ vitaolga7@gmail.com สิวาพร เบสส์ ลำจิตกุศล เพื่อนสนิทของ Olga หรือที่รู้จักในนาม คุณน้าเบส เกษตรกรปฏิรูป จะช่วยสื่อสารความคิดเป็นภาษาไทย น้าเบสมีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพในจันทบุรี

*จะเป็นเจ้าภาพโดย Bronwen Evans ซึ่งปลูกสมุนไพรและพืชหลากหลายชนิดที่จันทบุรีฟ้าใสรีสอร์ทแอนด์สปาและฟาร์มของเธอ

แผนการในอนาคต:

เพอร์มาคัลเชอร์ไร้พรมแดน โดย TPC “พฤกษศาสตร์เพื่อสุขภาพและผลกำไร” Virtual Meet Up Series

หากมีความสนใจเพียงพอ เราหวังว่าจะติดตามเหตุการณ์ในอนาคต เนื่องจากกลุ่มของเรามีประสบการณ์มากมายในด้านนี้ ผู้ที่สนใจจะนำเสนอผลงานในอนาคต ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเขียนไปที่ Bronwen bronwenannevans@gmail.com

คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มเพอร์มาคัลเชอร์นี้บนแพลตฟอร์มต่างๆ:

1) รายชื่อการแจกจ่ายอีเมล: ส่งข้อความ BLANK จากอีเมลที่คุณต้องการลงทะเบียนไปที่ thailand_permaculture_convergence-subscribe@lists.riseup.net

2) พบกับเพอร์มาคัลเชอร์ไร้พรมแดน: https://www.meetup.com/permaculture-without-borders/

4) FB Page Thailand Permaculture Convergence: https://web.facebook.com/ThailandPermacultureConvergence

ลิงค์กิจกรรม: พฤกษศาสตร์เพื่อสุขภาพและผลกำไร ตอนที่ 1

เข้าร่วม Zoom Meeting วันที่ 11 กันยายน วันเสาร์ เวลา 10.00 น. (UTC +7) https://us02web.zoom.us/j/9183473368

รหัสการประชุม: 918 347 3368

(เหตุการณ์จะถูกบันทึกไว้)

โปรดแชร์และเชิญเพื่อนของคุณที่อาจสนใจ!

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page